kitefliers information

“Holland Kite Team (HKT)” is the employment agency for Dutch kite fliers. Our aim is to promote Dutch kite flying abroad.

In order to accomplish this , we offer Dutch kite fliers a platform to present themselves. The “Holland Kite Team” has established a good reputation abroad. We would like to keep this good standing and expand it with all kite fliers in the Netherlands. In the new form of the “Holland Kite Team” it is possible to represent the Netherlands at kite festivals abroad. Specifically, this means that you will be visible at a kite festival with your own kites, team clothing and name. We only ask you to sew a Holland Kite Team badge on your clothing and to bring a Holland Kite Team banner.

Advantage

The “Holland Kite Team” can be described best as a travel and employment agency. The advantage is that a lot of information and invitations will be sent there, to which the Dutch kite fliers can have access. There will be more transparency, and as a kite flier a greater choice of where you can go. It is possible to enter yourself as a kite flier to go to a festival. In the event that more kite fliers want to attend a kite festival than that there is room to admit them, a selection will be made by the kite festival organizers in question.

Becoming a member

Becoming a member is free of charge. It is required, however, that you write a short piece on yourself or team accompanied with some pictures. This can be done in Dutch or English (we will provide a translation). It is important that this description reflects well what YOU can do at a festival, and why YOU are a special kite flier. We would also like good pictures of your kites and/or team. In case a selection has to be made from the kite fliers, this can be the decisive factor.

Try to subdivide your kites into themes to give the text more structure. For example, do you have special indoor kites, high or low wind, for a night show? Can you divide your kites in groups? For example, you’ve got three edos, five kites with cartoons, or all your kites are red? In this way you can give your own kite collection more structure. Take a look (under portfolio) how other kite fliers have achieved this.

As a member you will be updated on the foreign kite festival invitations that come to Holland Kite Team, and probably you’ll get the chance to visit more and extraordinary kite festivals.

Click here to see what Holland Kite Team can do for your festival

See which kite fliers are a member of Holland Kite Team

Het “Holland Kite Team” is het uitzendbureau voor vliegerend Nederland.  .

Ons doel is het Nederlands vliegeren te promoten in het buitenland. Hiervoor bieden we de Nederlandse vliegeraars een platform om zichzelf te kunnen presenteren. Het “Holland Kite Team” heeft in het verleden een goede reputatie opgebouwd in het buitenland. Deze naam willen we graag behouden en verder uitbouwen met alle vliegeraars in Nederland. In de nieuwe vorm van het “Holland Kite Team” is het mogelijk Nederland te vertegenwoordigen op buitenlandse vlieger-festivals. 

Concreet houdt dit in dat je met je eigen vliegers, team kleding en naam zichtbaar bent op het festival. We vragen je alleen een Holland Kite Team badge op je kleding te naaien en een Holland Kite Team banner mee te nemen.

Voordeel

Het “Holland Kite Team” is het makkelijkst te beschrijven als een reis-, uitzendbureau. Het voordeel is dan ook dat heel veel informatie en uitnodigingen daar binnenkomen en de Nederlandse vliegeraars  inzage kunnen krijgen. Meer transparantie en als vliegeraars dus keus waar je naar toe kan gaan. het is mogelijk om je als vliegeraar op tegeven om naar een festival te gaan. Indien er meer vliegeraars naar een festival willen dan er plaats is, wordt de keuze gemaakt door de betreffende vliegerfestival organisatie.

Lid worden 

Lid worden van het team is kosteloos, het is echter wel een vereiste dat je een stukje schrijft over jezelf of team met foto’s. Dit kan in het Nederlands of Engels (wij verzorgen de vertaling). Het is belangrijk dat deze beschrijving goed weergeeft wat JIJ kan doen op een festival, waarom ben JIJ een bijzondere vliegeraar. Ook willen we graag goede foto’s hebben van je vliegers en/of team. Indien er een keus gemaakt moet worden uit vliegeraars kan dit doorslag gevend zijn.

Probeer je vliegers in te delen in thema’s om meer structuur te geven aan tekst, Heb je bijvoorbeeld speciale vliegers voor indoor, weinig of veel wind, voor een nachtshow? Kun je je vliegers indelen in groepen, bijv. je hebt 3 edo’s, 5 vliegers met cartoons of al je vliegers zijn rood? Hiermee geef je meer structuur aan je eigen vlieger verzameling. Kijk maar eens (bij portfolio) hoe andere vliegeraars dit hebben gedaan. Als lid wordt je op de hoogte gehouden worden van de buitenlandse vliegerfestival uitnodigingen die bij Holland Kite Team binnenkomen en allicht (zul je naar) krijg je de kans om meer en bijzondere vliegerfestivals te gaan bezoeken.