history

At the end of the 70s the activity of kite flying came into being in the Netherlands. It was Gerard van der Loo from The Hague in particular who started a kite shop and whose many initiatives enabled him to gather a group of kite-enthusiasts around himself to promote kite flying.

Many initiatives were launched during that time, and it became clear that there was a manifest need to establish ties between active kite fliers, in the broadest sense of the word. To that end, Gerard founded HOLLAND KITE TEAM. Attracting members rested clearly on the personal kite activities and qualities of these kite fliers. With the team thus composed, many bus trips were organized which went to locations home and abroad, and kite flying demonstrations were shown. These were not special kite festivals, but they were often combined with other festivities. During this time, Gerard also organized what would later be the well-known Scheveningen kite festivals.

By means of personal presentations of the team members with their own kites, these members helped with larger projects, such as arranging exhibitions and helping with larger projects at which kites were flown. In this way, the project “The Hague Air Gallery” was developed, a group of 22 artists from The Hague who painted 22 big Edo kites which featured in many exhibits and a dozen HKT demos at home and abroad.The team also helped with setting Herman van den Broek’s world record of “The World’s Longest Kite ” and the attempt to set the world altitude record. In addition to these special demonstrations, among which was the frequent appearance of the group “The World’s Largest Kite”, these HKT kite fliers showed a diversity of individual kite flying.

The number of Holland Kite Team members, with Gerard van der Loo as team leader, varied strongly with changing activities. The team opened its doors and gained worldwide fame with its appearances. After Gerard van der Loo passed away in 2003, the management of the HKT was taken over by Herman van der Broek with John Verheij as publicity manager. Together, Herman and John have manned the HKT these past years, often accompanied by other incidentally participating kite fliers, and they have promoted kite flying far outside the Dutch borders.

In 2009 Herman van den Broek passed away during the Portmouth kite festival in England. After this, the management of the HKT went to John Verheij. Partly due to his advanced age, the HKT has now been given a new form. The Holland Kite Team has been reshaped into a platform on which Dutch kite fliers and foreign kite festival organizers can meet each other. In this shape, Holland Kite Team is the kite team for Dutch kite fliers abroad.

Click here to become a member of the Holland Kite Team

Click here to see what Holland Kite Team can do for your festival

See which kite fliers are a member of Holland Kite Team

 

 

Aan het einde van de zeventiger jaren ontstond in Nederland de activiteit van het vliegeren.  Het was met name Gerard van der Loo uit Den Haag die een vliegerwinkel begon en daarna met veel initiatieven op vliegergebied een groep enthousiastelingen om zich wist te verzamelen om het “vliegeren” te promoten.  

Er kwamen in die tijd veel initiatieven van de grond en er was duidelijk behoefte aan binding van actieve vliegeraars in de ruimste zin van het woord. Gerard richtte daartoe het HOLLAND KITE TEAM op. Het aantrekken van leden berustte duidelijk op de persoonlijke vliegeractiviteiten en kwaliteiten van deze vliegeraars. Met het dusdanig gevormde team werden in die tijd talrijke busreizen georganiseerd waarmee naar locaties in binnen- en buitenland  werd gegaan en het vliegeren met demonstraties werd getoond. Dat waren geen speciale vliegerfeesten maar ze werden vaak gecombineerd met andere festiviteiten. Ook organiseerde hij in die tijd de later zeer bekende vliegerfeesten in Scheveningen.

Behoudens de persoonlijke presentaties van de teamleden met hun eigen vliegers hielpen deze leden bij grotere projecten zoals het inrichten van tentoonstellingen en speciale projecten waarbij gevliegerd werd. Zo ontstond onder andere het project “The Hague Air Gallery”, een groep van 22 Haagse kunstenaars die 22 grote EDO-vliegers beschilderden waarmee vele tentoonstellingen werden ingericht en tientallen demonstraties door het HKT-team in binnen- en buitenland werden gegeven. Zo hielp het team bij het vestigen van het wereldrecord van Herman van den Broek met “’s-Werelds Langste Vlieger” en de poging  het wereld hoogte record te vestigen. Naast deze speciale demonstraties,  waaronder het veelvuldig optreden van de groep   “’s-Wereld Grootste Vlieger”, toonden deze HKT-vliegeraars een veelheid aan individueel vliegeren. 

Het aantal  leden van het Holland Kite Team, met Gerard van der Loo als teamleider, varieerde sterk met de wisselende activiteiten. Het team opende deuren en kreeg met hun optreden wereldwijde bekendheid. Na het overlijden van Gerard van der Loo in 2003 werd de leiding van het HKT overgenomen door Herman van den Broek met John Verheij als publiciteitsmanager. Te samen bemanden Herman en John de laatste jaren het HKT, dikwijls vergezeld door andere incidenteel deelnemende vliegeraars en  bevorderden zij het vliegeren tot ver buiten de Nederlandse grenzen. 

In 2009 overleed Herman van den Broek  tijdens het vliegerfeest te Portmouth in Engeland. De leiding van het HKT kwam hierna in handen van John Verheij.  Mede gezien de gevorderde leeftijd van John Verheij is er nu een nieuwe inhoud gegeven aan het Holland Kite Team. 

Het Holland Kite Team is omgevormd tot een platform waar Nederlandse vliegeraars en buitenlandse festival organisatoren elkaar kunnen ontmoeten. In deze vorm is het Holland Kite Team het vliegerteam voor Nederlandse vliegeraars in het buitenland.